آذین لوله سپاهان


کمی صبر کنید...
ترتیب نمایش:

بست لوله آذین

1,290 368 تومان

کاربرد= جهت نگهداری لوله بصورت منظم و صاف  در صورت کارکرد روکار می باشد.


شیرفلکه کامل آذین

113,310 40,224 تومان

کاربرد= شیرفلکه کامل برای قطع و وصل کردن جریان آب سرد و گرم استفاده می شود.


مهره ماسوره دوسر جوش آذین

58,971 10,000 تومان

کاربرد= ازمهره ماسوره دوطرف جوش آذین جهت اتصال دو قسمت از سیستم لوله کشی که از دو قسمت نر و ماده تشکیل شده است . این دو قطعه هر کدام به طور جداگانه روی لوله یا اتصالات دیگر بسته شده و سپس با جفت کردن نر و ماده و بستن مهره واسط ارتباط بین اجزای اتصال دهنده برقرار می شود.


سه راهی بوشن فلزی آذین

31,236 12,500 تومان

کاربرد=سه راه بوشن فلزی آذین به جهت گرفتن دو انشعاب فرعی از یک انشعاب اصلی استفاده می شود.


دسته‌بندی