ثبت شکایات


هرگونه انتقاد و شکایاتی نسبت به عملکرد و محصولات سایت دیجی نامدار دارید ا این فرم وارد کنید در اسرع وقت پیگیری خواهد شد.

با تشکر 😊 


  • {{value}}
نام و نام خانوادگی* را بنویسید. نام و نام خانوادگی* را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
شماره موبایل* را بنویسید. شماره موبایل* را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
موضوع شکایت و انتقاد* را بنویسید. موضوع شکایت و انتقاد* را کوچک‌تر از 10000 حرف بنویسید.
متن شکایت و انتقاد* را بنویسید. متن شکایت و انتقاد* را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید. متن شکایت و انتقاد* را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید.

کمی صبر کنید...